Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Lease categorie en autoregeling

Autoregeling: beheersen leasekosten

Bedrijven die te maken hebben met relatief grote wagenparken doen er goed aan om een autoregeling op te stellen. Daarmee kunnen de kosten van het wagenpark in beheersbaar blijven en is beter inzichtelijk welke werknemer waarop recht heeft. Tevens kan er mee worden bewerkstelligd dat het leasecontract onder bepaalde voorwaarden wordt overgenomen door de werknemer.

In de autoregeling worden vaak de volgende zaken opgenomen:

1. De leaseprijs en lease categorie
2. De merken en modellen die men mag leasen
3. De toegestane privékilometers die men mag rijden
4. De gevolgen bij vertrek van de werknemer of bij promotie
5. De accessoires die worden toegestaan

Lease categorie

De leasecategorie duidt vaak aan wat de maximale leaseprijs mag zijn. Men hanteert vaak leasecategorie 1 tot en met  4 of lease categorie a tot en met d. Tegenwoordig sturen bedrijven ook aan op lease categorie op bijtelling. Sturen op het aanschaffen van een leaseauto in een lagere bijtellingscategorie scheelt de werkgever aanzienlijk in de brandstofkosten en levert de werknemer een lagere bijtelling. Voor de uiteindelijke leaseprijs die wordt betaald zijn ook nog andere factoren van invloed zoals de restwaarde van de auto. Daarom stuurt een onderneming vaker op een beperkt aantal merken waarvan de restwaarde hoog is zodat daarmee de leaseprijzen beheersbaar blijven.

Leasecategorie en promotie

Maak van meet af aan duidelijk op welke gronden een persoon wordt ingedeeld in een leasecategorie of leaseklasse. Denk bij het opstellen van een leaseregeling ook na over promotie en demotie. Bij een promotie heeft de werknemer vaak nog een lopende leasecontract en een werkgever wil niet bij een promotie geconfronteerd worden met een directe verhoging van het leasebudget als de lease auto niet kan worden herplaatst. Mocht de onderneming over een klein wagenpark beschikken, dan is dit des te belangrijker. Neem bijvoorbeeld op dat een werknemer, ingedeeld in een bepaalde leasecatorie, tenminste het huidige leasecontract moet uitdienen alvorens een recht kan ontstaan tot een indeling in een volgende (hogere) leasecategorie. Tevens is het verstandig iets op te nemen in geval van reorganisatie waarbij sprake is van het herplaatsen van mensen van buitendienst naar de binnendienst of als iemand geconfronteerd wordt met een demotie. Ook dan is het goed om vooraf duidelijk te hebben dat men in een andere leasecategorie kan worden ingedeeld.