Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Leasemarkt grootste dip gehad?

Het ergste van de crisis in de leasemarkt lijkt achter de rug, zo concludeert de vereniging van leasemaatschappijen verwijzend naar de recente kwartaalenquête onder haar leden. In het tweede kwartaal van 2010 kromp de totale leasevloot van de VNA-leden met 4,1% ten opzichte van dezelfde periode in 2009. In Q1 van dit jaar bedroeg de daling nog 4,4%.
Ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar kromp het personenwagenpark met 4,3%. Het aantal bestelwagens nam af met 3,2%. Ondanks de aanhoudende krimp is de VNA voorzichtig optimistisch. “Het is duidelijk dat de daling afvlakt, daarmee lijkt het dieptepunt van de gevolgen van de economische crisis voor de leden achter de rug”, zo verklaart de vereniging.
Het VNA wagenpark telde in Q2 van dit jaar in totaal 498.929 personenauto’s. Dat zijn er 5.352 minder dan eind vorig jaar (-1,1%). Het bestelwagenpark kromp sinds december 2009 met 1.820 voertuigen tot 125.818 (-1,4%).
Nieuwregistraties
In Q2 zijn er 24.657 nieuwe lease-personenauto’s geregistreerd, een toename van 2,4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal nieuw geregistreerde bestelwagens steeg met 6,2% naar 3.659.
Commentaar
Laten we hopen dat het dieptepunt is bereikt al zijn de kwartaalcijfers maar minimaal beter dan de cijfers van kwartaal 1. Het is ook opvallend dat de leasebranche nog steeds negatieve groei vertoont, daar waar alle sectoren langzaam en soms fors herstel laten zien. Met het oog op de speculatues op de double dib die de laatste maanden toch vaak wordt geneomd, lijkt mij de conclusie van de VNA hoopvol doch mogelijk iets voorbarig. De cijfers van Q3 zullen echt een belangrijkre graadmeter worden of herstel wordt ingezet.