Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Leasemarkt nog niet uit dip

De leasemarkt lijkt toch niet het herstel te hebben ingezet zoals uit eerdere berichtgeving van VNA bleek.

In tegenstelling tot de berichtgeving van vrijdag 5 november is het totale VNA-wagenpark in het derde kwartaal van 2010 niet gegroeid. Aan de informatie in het vorige bericht lag een storende rekenfout ten grondslag. Een herberekening laat zien dat er in plaats van een stabilisatie sprake is van een lichte daling ten opzichte van vorig jaar.

Tot en met het derde kwartaal van 2010 daalde het VNA-wagenpark met 2,1% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2009. Het aantal nieuw geregistreerde leasevoertuigen trok daarentegen het afgelopen kwartaal in vergelijking tot het derde kwartaal van 2009 weer stevig aan (+20,9%).  In het derde kwartaal van 2010 telde de VNA-vloot 629.138 voertuigen, ruim 5.000 minder dan halverwege 2010.

Ondanks de plus die er te zien is in de inzet van nieuwe leasevoertuigen, is van herstel binnen onze sector nog geen sprake. Dat is te zien aan de ontwikkeling van het wagenpark: ondanks de aantrekkende nieuwregistraties laat dat nog geen stijging zien. De leasebranche is de crisis nog niet te boven, al gloort er voorzichtig weer licht aan de horizon.

Bron: VNA