Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Leasen blijft interessant

VNA-leden zullen zich moeten voorbereiden op gepresenteerde IFRS Lease Accounting regels
Dinsdag 17 augustus hebben de regelgevende organen, de International Accounting Standards Board (IASB) en de US Financial Accounting Standards Board (FASB) de Exposure Draft Leases gepresenteerd. Hierin worden voorstellen gedaan voor nieuwe regelgeving rond financiële verslaglegging voor onder meer leasen. De nieuwe IFRS-regels zullen op korte termijn, naar verwachting 2013, gaan gelden. De nieuwe regels zullen autoleasemaatschappijen en clienten van leasemaatschappijen gaan raken.
De VNA onderzoekt wat de mogelijke gevolgen zijn van de Exposure Draft voor de aangesloten autoleasemaatschappijen en hun klanten. Bij de eerste blik op de nieuwe regels door VNA  concludeert zij dat de toepassing en implementatie van de nieuwe lease accounting regels een grote uitdaging zal zijn, maar leasing blijft een interessante propositie ondanks verwachte impact boekhoudregels.