Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Leaseopgave nu maandelijks

Leasemaatschappijen zijn al verplicht  jaarlijks hun wagenparkbestand aan te leveren bij de Belastingdienst: de zogenaamde Lease-opgave. Deze frequentie wordt in 2012 verhoogd naar een maandelijkse opgave. De VNA heeft een aantal belangrijke verbeteringen voor haar leden afgedwongen.

De Belastingdienst wil kunnen beschikken over een actueel en compleet bestand van voertuigen die de werkgever aan een werknemer ter beschikking stelt. Van lease-auto’s wil de Belastingdienst weten welke werkgever de auto least. Leasemaatschappijen leverden daartoe jaarlijks een bestand aan bij de Belastingdienst met een overzicht van het wagenpark. Vanaf 1 januari 2012 wil de Belastingdienst deze opgave echter maandelijks ontvangen. De VNA is hierop met de Belastingdienst om de tafel gegaan teneinde de administratieve lasten voor haar leden zoveel mogelijk te beperken.

Bron: VNA Lease