Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

LeasePlan en RAI positief over mobiliteitsbudget, maar…

LeasePlan Nederland juicht de ideeën toe die voortkomen uit het rapport van de werkgroep B50 (Platform Slim Reizen Slim Werken). Maar zakelijke automobiliteit zal nooit verdwijnen. Er moet dan ook gezocht worden naar manieren om autorijden slimmer, schoner en efficiënter te maken.

Bij de leasemaatschappij uit Almere ziet men al geruime tijd de toenemende vraag naar flexibele mobiliteit, bij zowel organisaties als werknemers. Jaren geleden is daarvoor bijvoorbeeld Mobility Mixx in het leven geroepen.
Financiële prikkel
LeasePlan kan zich dan ook vinden in de conclusie van het rapport dat er momenteel onvoldoende prikkels bestaan om zakelijke automobilisten uit de auto te halen. Ook is de leasemaatschappij voorstander om te gaan betalen naar gebruik, in plaats van bezit. Maar er zijn vooral fiscale maatregelen noodzakelijk wil het voorstel van de Werkgroep Mobilteitsbudget kans van slagen hebben.
“Alleen op die manier ontstaat een financiële prikkel voor zakelijke automobilisten om minder te gaan rijden. Daarbij is het van belang dat ook het aspect schoon en zuinig rijden wordt meegenomen in deze maatregelen”, aldus de verklaring van LeasePlan.
Stem van zakelijke rijder
Daarbij ontbreekt in het rapport de stem van de zakelijke rijder, met of zonder leaseauto. “Onterecht, want de voorgestelde maatregelen kunnen een hoge impact hebben op deze doelgroep.”
LeasePlan zegt graag mee te denken over de invulling van de beleidsplannen, vooral vanwege de brede ervaring met, en als spreekbuis van, de zakelijke rijder.
RAI: mobiliteit niet laten concurreren met kerstpakket
Ook de RAI heeft gereageerd op het opmerkelijk rapport van de B50. “De eerste voorstellen zien er wat ons betreft goed uit. Het maakt het systeem van reiskostenvergoedingen een stuk flexibeler, waardoor forenzen meer kunnen kiezen voor het voor hen schoonste, makkelijkste en voor hen meest voor de hand liggende vervoermiddel,” aldus de directeur van RAI Vereniging, Olaf de Bruijn.
“Het lijkt ons verstandig om een dergelijk budget buiten de werkkostenregeling te houden, zoals de werkgroep adviseert. Zo concurreert toekomstbestendige, flexibele mobiliteit niet met zaken als het kerstpakket “, sluit De Bruijn af.