Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Nieuw lease concept: mobiliteits leasing

Bedrijven, overheden en leasemaatschappijen starten vandaag in Maastricht een proef met mobiliteitsleasing; een nieuwe leasevorm, die een traditioneel leasecontract combineert met een mobiliteitsbudget. Het principe is dat de leaserijder een deel van zijn van tevoren vastgestelde budget verbruikt bij elke kilometer die hij of zij in zijn leaseauto aflegt. Budget wat hij of zij niet gebruikt, wordt uitgekeerd.
De lessee wordt zo verleid om de lease-auto slimmer en selectiever te gaan gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door thuis te werken of door alternatieven te kiezen, zoals OV, taxi of fiets. De bijgeleverde mobiliteitspas geeft toegang tot al die alternatieven en regelt automatisch de facturatie. De proef moet bijdragen aan het beperken van de extra verkeersdrukte vanwege de wegwerkzaamheden aan de A2-tunnel in Maastricht, de komende jaren. Daarbij moet het de werkgever (mvo en werknemertevredenheid) en leasemaatschappijen (productvernieuwing) voordeel opleveren.
Drempel
De proef loopt twee jaar en er is budget voor 500 auto’s. Vanuit de leasebranche hebben Mobility Mixx en Athlon zich inmiddels aangesloten bij het project, maar het initiatief staat volgens de opdrachtgever, de stichting Maastricht Bereikbaar, open voor elke leasemaatschappij die deze leasevorm zelf kan en wil aanbieden aan zijn eigen klanten in de regio.
De technische infrastructuur (ritregistratiesysteem) wordt bekostigd door de deelnemende overheden. Maastricht wil op deze wijze een showcase worden voor mobiliteitsleasing, waardoor het concept snel meer bekendheid krijgt. Op dit moment is eigenlijk alleen Mobility Mixx in staat om alle mobiliteitsdiensten binnen het concept aan te bieden. “Door de financiële drempel weg te nemen proberen we ook andere leasemaatschappijen te bewegen om in te stappen in deze nieuwe vorm van leasing”, verklaart projectleider Robert Galjaard die vanuit onderzoeks- en adviesbureau Ecorys het project begeleidt.
Businessmodellen
Galjaard weet nog niet via welk businessmodel het nieuwe leaseconcept uiteindelijk vorm krijgt. “Een mogelijkheid is dat Mobililty Mixx alle deelnemers faciliteert, dat leasemaatschappijen elk aansluiting zoeken bij een andere externe partij”, aldus Galjaard. “Maar leasemaatschappijen kunnen het ook allemaal zelf in eigen huis ontwikkelen of als concurrenten gezamenlijk investeren in een backofficesysteem waar ze allemaal gebruik van maken, zoals ROB-net.” Het is volgens de Ecorys-consultant zelfs niet ondenkbaar dat er een andere grote partij opstaat, die het concept naar zich toetrekt. “Er gaat jaarlijks tien miljard euro om in autoleasing, dus het is voor investeerders een interessante markt.”
De VNA volgt het experiment met belangstelling. “Dit biedt VNA-leden een unieke kans om tegen een minimum aan eigen investeringen ervaring op te doen met nieuwe leasevarianten in een regio waar de eigen klanten hun interesse al hebben aangegeven”, aldus directeur Renate Hemerik. Minister Eurlings van Verkeer verrichte vandaag de aftrap voor het project.
Bron: Automotive.nl