Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Onbelaste kilometervergoeding (19 cent) ter discussie

Door Tweede Kamervragen over een radio-interview met Guido van Woerkom van de ANWB is afgelopen week de hoogte van de onbelaste kilometervergoeding weer in de belangstelling komen te staan, meldt AMD Automotive Fiscalisten.

In dat interview sprak Van Woerkom de vrees uit dat de onbelaste kilometervergoeding wordt verlaagd. In antwoord op de Kamervragen van afgelopen 18 januari 2012 neemt Staatssecretaris Weekers die vrees niet weg.
13 cent per kilometer
Nadat de Studiecommissie belastingstelsel eerder al onderzoek had gedaan naar de milieueffecten van het verlagen van de onbelaste kilometervergoeding, wordt dit voorjaar namelijk opnieuw een onderzoek gedaan. Dit nieuwe onderzoek richt zich op de effecten die een verlaging kan hebben in het kader van de filebestrijding.
Als mogelijk nieuw onbelast vergoedingsbedrag wordt een bedrag van 13 cent per kilometer genoemd. Het is allerminst zeker dat deze verkenning ook daadwerkelijk tot wetswijziging zal leiden, daarvoor moeten de resultaten van het onderzoek afgewacht worden. De Tweede Kamer zal hier voor het zomerreces over worden geïnformeerd.
Mobiliteitsbudgetten
De Vereniging Auto van de Zaak (VAVDZ) mengt zich in de discussie en stelt dat de onbelaste kilometervergoeding te laag is om alleen al de variabele kosten van het autorijden te kunnen betalen. Werkgevers zijn geneigd de hoogte van deze belastingvrije kilometervergoeding ook daadwerkelijk te gebruiken richting werknemers.
Als een werknemer in een eigen auto wil rijden in plaats van in een leaseauto, komt de rekensom vaak nadelig uit. VAVDZ pleit juist voor een hogere onbelaste kilometervergoeding, om flexibilisering in mobiliteitsbudgetten te stimuleren.
Bron: Automotive fiscalisten