Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

“Onvolledige rittenregistratie onbruikbaar”

Een rittenregistratie ter voorkoming van bijtelling moet nauwkeurig worden bijgehouden. Het Gerechtshof in Arnhem heeft onlangs in hoger beroep naheffingen voor bijtelling over twee jaren in stand gelaten omdat de administratie niet voldoende compleet was.

De betreffende achtereenvolgende auto’s van deze werkneemster zijn op twee verschillende data door de fiscus op bepaalde locaties gesignaleerd. Dat zal aanleiding hebben gegeven tot controle van de rittenregistratie. Beide locaties kwamen niet overeen met ritten in de rittenregistratie. Ook de daarover afgelegde mondelinge verklaringen bleken niet voldoende consistent te zijn. Zoals de Hoge Raad onlangs besliste, is zo’n mondelinge bewijsvoering als onderdeel van het tegenbewijs tegen de bijtelling overigens wel toegestaan.

Een en ander leidt er volgens het Gerechtshof toe dat de geconstateerd moet worden dat de rittenregistratie niet steeds nauwkeurig is bijgehouden. Het Hof constateert verder dat in de rittenregistratie herhaalde malen de plaats van bestemming van een rit ontbreekt. Ook is nergens vermeld welke adressen of welke zakelijke relaties zijn bezocht. Dat maakt de rittenregistratie oncontroleerbaar en daarom minder sterk als bewijsmiddel.

De werkneemster voerde ook nog aan dat haar echtgenoot in beide jaren beschikte over een luxueuze personenauto, maar dat brengt op zichzelf volgens het Gerechtshof nog niet mee dat de aan haar ter beschikking gestelde auto niet of voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt.

De naheffingen en boetes bleven dan ook in stand. Deze uitspraak benadrukt het grote belang van het zorgvuldig per rit bijhouden van de kilometeradministratie.

Bron Auto en Fiscus