Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Privacybeleid

Privacy beleid

INLEIDING
LeaseDeals is een marktplaats over autolease. Wij bieden een overzicht van de beste lease aanbiedingens, occasionleae en shortlease alsmede de mogelijkheid om lease offertes aan te  vragen. Leasedeals acht de de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van groot belang.
Alle gegevens die leasedeals van u verwerkt verwerkt, worden met zorgorgvuldigheid behandeld. Alle eisen die de wet- en regelgeving (o.a. De wet bescherming persoonsgegevens) hieraan stellen, worden daarbij in acht genomen.
Eventuele gebruik en verwerking van uw gegevens worden door IMD network uitgevoerd te benaderen Via info@leasedeals.nl. Mocht u vragen hebben ten aanzien van het gebruik van de gegevens, kunt met ons contact opnemen met IMD Network via info@leasedeals.nl.

PERSOONSGEGEVENS NIET VERPLICHT voor gebruik LeaseDeals
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is nimmer verplicht. Gegevens worden enkel gevraagd indien u zich aanmeldt als regulier gebruiker, inschrijving voor de nieuwsbrief of bij het aanvragen van een lease offerte.

WELKE GEGEVENS
LeaseDeals verzoekt u bij het gebruik van bovenstaande diensten de gegevens te overhandigen zoals: Voornaam, achternaam contactgegevens, e-mailadres en eventueel KVK nummer.

DOEL VERZAMELING GEGEVENS
Voor de aanvraag van lease offertes of het aanvragen van informatie over aangeboden lease auto’s is het noodzakelijk om de derde partij die het aanbod gestand doet op de hoogte te brengen van uw interesse in het lease aanbod. Uw gegevens zijn noodzakelijk om u de gelegenheid te bieden in contact te treden met deze derde partij.
Financiële gegevens  die u verstrekt in geval van het plaatsen van een lease advertenties worden nimmer op onze website gepubliceerd of aan derden gecommuniceerd.
Teneinde u verzoek tot ontvangen van een nieuwsbrief, lease aanbiedingen of zoekopdrachten worden uw gegevens bij LeaseDeals opgeslagen.LeaseDeals behoudt uw gegevens voor eerdergenoemde doeleinden.

VERWIJDEREN OF WIJZIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Mocht u om enigerlei wijze wensen dat uw gegevens worden gewijzigd of verwijderd, neem dan contact op met LeaseDeals via info@leasedeals.nl zodat wij dit voor u in orde kunnen maken. Wij verzoeken u in uw bericht uw volledige naam, adres en woonplaats te vermelden zodat wij dit kunnen matchen met onze gegevens.

VEILIGHEID PERSOONSGEGEVENS
LeaseDeals treft de noodzakelijke technische maatregelen om oneigenlijk gebruik en of verlies van persoonsgegevens te allen tijde te voorkomen.

VERWIJDEREN OF WIJZIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Mocht u om enigerlei wijze wensen dat uw gegevens worden gewijzigd of verwijderd, neem dan contact op met LeaseDeals via info@leasedeals.nl zodat wij dit voor u in orde kunnen maken. Wij verzoeken u in uw bericht uw volledige naam, adres en woonplaats te vermelden zodat wij dit kunnen matchen met onze gegevens.

WIJZIGEN  PRIVACYBELEID
LeaseDeals behoudt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen en zal een wijziging vermelden op de website