Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

RAI: eigen visie toekomstige autobelastingen

De leden van het Algemeen Bestuur van RAI Vereniging afdeling Auto’s zijn deze week door secretaris Wijnand de Geus geïnformeerd over de eigen visie op toekomstige autobelastingen die de afdeling wil opstellen.
De aanleiding is het voornemen van het kabinet om de huidige autobelastingen dit jaar nog eens grondig te gaan bekijken. RAI Vereniging wil hierin graag gehoord worden en namens de gehele autobranche een eenduidige visie over dit onderwerp naar voren brengen. Voor dit doel is BOVAG verzocht om mee te doen, terwijl er een extern bureau is ingehuurd voor een goede formulering en onderbouwing. Uit de gevoerde discussies zijn al belangrijke conclusies getrokken. Tevens is geconstateerd dat er nog wat meer tijd nodig is om het hele proces af te ronden. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle leden zijn geconsulteerd, de afronding is voorzien voor eind maart.

Bron: Rai

Commentaar: LeaseDeals

Ondanks dat de stimulering van het gebruik van zuinige auto’s voor de overheid spreekt is er toch wat scheef in het huidige beleid op het gebied van autobelastingen. De wijze van stimuleren verdrukt overige segmenten in de auto industrie echter tegelijkertijd zijn vrijstelling voor de MRB op zijn minst merkwaardig. Het is immers niet zo dat de zuinige auto’s de wegen minder belasten. Ofwel RAI vereniging bedenk waardige alternatieven!