Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Regeerakkoord: Gevolgen leasemarkt

Bijtelling en mrb
De subsidie voor de auto’s met een lage CO2-uitstoot blijft bestaan, hetgeen zal leiden tot een blijvende toename van de vraag naar auto’s met een lage bijtelling zoals ook in 2009 en 2010 het geval was. Dit is niet alleen goed nieuws voor deze autoproducenten, maar uiteraard ook voor de huidige bezitters en wagenparkbeheerders. Leasemaatschappijen baseren uiteraard hun prijzen op gelijkblijvende omstandigheden en behouden het recht de maandelijkse prijs te verhogen in geval van verhoging van belastingtarieven zoals de MRB.  In het regeerakkoord staat zwart op wit dat het kabinet Rutte het fiscale stimuleringsbeleid voor het leasen en kopen van milieuvriendelijke auto’s wordt voortgezet in 2011. Voor 2012 en verder is dit nog niet duidelijk. De redactie van LeaseDeals vraagt zich echter af op welke wijze de overheid de wegenbouw en onderhoud van de wegen wil gaan financieren door de lagere MRB inkomsten als gevolg van de fiscale simulering van milievriendelijke (lease)auto’s..
En verder…
-Geen kilometerheffing
-Verhoging benzine accijns
-130 kilometer per uur
-verbreden (super)snelwegen
-mogelijk volgt een tolheffing
-investering in spoor(wegen) 0.5 miljard
-investering in carpoolplaatsen en parkeervoorzieningen