Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Rittenadministratie voor DGA mogelijk

De Belastingdienst stelt de DGA (directeur-grootaandeelhouder) nu ook in de gelegenheid een rittenregistratie bij te houden. Hierdoor hoeft hij ook geen bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak te betalen. Dat heeft de Belastingdienst kenbaar gemaakt via haar website. In eerste instantie hield de Belastingdienst de DGA buiten de regeling vanwege zijn bijzondere positie binnen het bedrijf.

Indien een DGA privé minder dan vijfhonderd kilometer per jaar gebruik maakt van een auto van de zaak, kan hij nu de bijtelling achterwege laten door hiervoor bewijs te leveren door een rittenregistratie bij te houden volgens de twee manieren zoals omschreven in de ‘Handreiking Toezicht bijtelling privégebruik auto en geen bijtelling privégebruik auto voor de autobranche’.

Zoals reeds eerder vermeld kan de DGA de grondslag voor de bijtelling privégebruik auto baseren op dezelfde grondslag als voor de werknemers. Deze grondslag staat eveneens beschreven in de ‘Handreiking bijtelling privégebruik auto voor de autobranche’.

BOVAG Autodealers heeft altijd aangedrongen op deze mogelijkheid voor de DGA. De DGA valt in principe buiten het toezicht van de onderneming. De Belastingdienst gaat ervan uit dat de DGA zorgdraagt voor een nauwkeurige registratie en juiste bijtelling in de aangifte loonheffingen.