Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Rittenregistratie Bedrijfswagen afgeschaft in 2012

In het Belastingplan 2012 (Wet uitwerking Autobrief) is opgenomen dat bestelwagens die enkel zakelijk worden gebruikt vanaf volgend jaar geen rittenadministratie hoeven bij te houden. Na een uitgebreide lobby van diverse belangenorganisaties is het dan eindelijk zo ver. De administratieve lasten van de rittenadministratie voor bestelauto’s zijn van de baan De vraag Is of dit tevens een opening is voor afschaffing van de rittenregistratie voor personenauto’s.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik

Indien u een bestelauto least en deze enkel zakelijk gebruikt kunt u vanaf 2012 een “verklaring van uitsluitend zakelijk” gebruik afgeven aan de Belastingdienst. De inspecteur zal de verklaring aan u bevestigen en de bijtelling voor de geleaste bestelauto kan dan achterwege blijven. In geval de inspecteur vermoedt dat de bestelauto toch privé wordt gebruikt, doordat de bestelauto bijvoorbeeld op zondag bij de IKEA staat, kan de inspecteur verzoeken bewijs te leveren van de zakelijke rit met de bedrijfswagen. De Belastingdienst zal door middel van ambulant toezicht blijven controleren of er privé  wordt gereden met bestelauto’s waarvoor de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik is aangevraagd.

Afschaffing rittenregistratie personenauto’s?

LeaseDeals verwacht niet dat deze verklaring op korte termijn ook voor personenauto’s gaat gelden. De bijtelling op leaseauto’s is een enorme inkomstenbron voor de overheid en de kans is groot dat vele leaserijders een dergelijke verklaring aan zouden vragen. De inkomsten uit de bijtelling zullen dan direct teruglopen en de vraag is dan of de overheid nog bij machte is om een degelijke controle te houden op mogelijk privégebruik . Bovendien zal de overheid  linksom of rechtsom haar budgettaire doelstellingen ten aanzien van de auto belastingen op het privégebruik auto moeten halen. De onlangs aangekondigde aanscherping van de CO-2 uitstootgrenzen is een stap om de inkomsten uit de bijtelling te blijven garanderen.

Betalen per privékilometer

Een alternatief waarbij het betalen per privékilometer wordt geïntroduceerd is wellicht levensvatbaar, echter zal dan naar verwachting de privé kilometerprijs zo worden vastgesteld dat de inkomsten voor de overheid zullen blijven gegarandeerd. Voor leaserijders van bestelauto’s en bedrijfswagens is de nieuwe maatregel in ieder geval wel een grote vooruitgang ten opzichte van de verplichtingen ten aanzien van huidige de rittenregistratie verplichtingen.