Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Rittenregistratie bestelauto

Vereenvoudigde rittenregistratie bestelauto’s

Sinds 2009 kunnen mensen met bestelauto’s met veel ritten op één dag gebruikmaken van een vereenvoudigde rittenadministratie. In 2009 heeft de Belastingdienst een convenant gesloten over de vereenvoudigde rittenadministratie. Het bijhouden van een rittenregistratie is een grote administratieve last voor de werknemer en de werkgever vaak is er toch geen sprake van privégebruik.

In het handboek loonheffingen staat daaom vermeld dat de werknemer het bewijs dat op kalenderjaarbasis maximaal 500 kilometer privé-kilometers wordt gereden in een bestelauto, ook kan leveren met een vereenvoudigde rittenregistratie. Met deze vereenvoudigde rittenregistratie kan alleen worden volstaan, indien de werkgever met de werknemer heeft afgesproken dat:
– de werknemer een vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt;
– privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan;
– de werkgever in zijn administratie informatie bewaart over de zakelijke bestemmingen.
Uit het bovenstaande blijkt dat de werkgever met de werknemer afspraken moet maken inzake het bijhouden van de rittenregistratie gebruik. Op de site van de Belastingdienst is een voorbeeldafspraak te downloaden, waarin de afspraken kunnen worden vastgelegd. Als u als werkgever af wilt wijken van de letterlijke tekst van de voorbeeld afspraak dan kan men hier goedkeuring voor vragen bij de belastingdienst. Het adres daarvoor is:
Belastingdienst Oost, Coördinatiepunt privégebruik auto
Postbus 213
7100 AE Winterswijk.