Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Trends in 2012

Met de jaarcijfers van 2012 achter de hand is het mogelijk om vergelijkingen te maken op het gebied van autoleasing. Niet alleen is het interessant om te bekijken waar de grootste verschuivingen liggen, het is ook nog eens essentieel om de trends te kunnen herkennen. Hiermee kan immers een inschatting worden gemaakt over de toekomst en het aandeel dat autoleasing momenteel heeft binnen de samenleving en het ondernemingsgezinde segment binnen Nederland.

Het eerste wat opvalt aan de jaarcijfers van 2012 is waarschijnlijk dat het brandstoftype van de leaseauto’s nog altijd weinig onderhevig is aan veranderingen. Nog altijd is iets minder dan de helft een benzineauto en iets meer dan de helft van de leaseauto’s een diesel. De LPG is zo goed als uitgestorven, minder dan 3.000 van de leaseauto’s rijdt nog op LPG. Waar verwacht werd dat de hybride auto’s het snel zouden winnen aan populariteit, blijkt dit nog verrassend tegen te vallen in realiteit. Een aandeel van vijf procent is wellicht een goed begin, maar valt tegen in vergelijking met de uitspraken die gedaan werden bij de introductie.

Het overheidssturen van de markt blijkt daarentegen wel het gewenste effect te hebben. De bedoeling was aan te sturen op meer milieu bewuste auto’s met een nieuwe stijl van het autorijden dat rekening zou nemen met het milieu. Dit woordelijke beleid werd uiteraard aangescherpt met grote verschillen in prijzen zodat de mensen ‘geholpen’ zouden worden bij het uitzoeken van een leaseauto. Het effect is merkbaar, bijna 60% van de leaseauto’s voldoet aan het A-label, 28% heeft het B-label en iets minder dan elf procent valt onder de categorie van minder zuinige auto’s, het C-label. Het vermoeden is dat in 2013 het verschil nog groter zal worden, aangezien verwacht wordt dat de eisen opnieuw aangescherpt zullen worden op de langere termijn. Verrassend is wel te noemen dat de leaseauto’s binnen dit overzicht met nul procent bijtelling feitelijk gezien bijna onzichtbaar zijn; slechts 2.100 van de nieuwe leaseauto’s voldeed aan deze eisen in 2012. Wellicht een ontwikkeling die in 2013 zal veranderen?

Zijn er ook veranderingen in de leasecontracten die afgesloten werden? Wel, duidelijk is dat de operationele lease met gesloten calculatie nog altijd het meest afgesloten werd (meer dan 75 procent van de contracten). Daarachter volgt de operationele lease met open calculatie, en deze heeft opnieuw een verlies ten opzichte van de voorgaande jaren. Het enige leasecontract met een grote stijging in 2012 is de netto operationele lease.


Gepubliceerd op 11-8-2013