Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Veranderingen binnen autoleasing

Medio juni is het nieuwe rapport van vna-lease (vereniging van Nederlandse autoleasemaatschappijen) verschenen met daarin de statistieken en ontwikkelingen van 2012. Waar grote veranderingen eigenlijk uit zijn gebleven, is duidelijk geworden dat de mobiliteit binnen Nederland onderhevig is aan een verschuiving. De mogelijkheden binnen autoleasing zijn verandert; het aanbod is uitgebreid en de leaserijders hebben nu meer keuze uit voornamelijk meer flexibele oplossingen voor verplaatsing.

Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat ook de leasebranche mee heeft moeten gaan in deze ontwikkeling en dit is gedurende 2012 niet zonder succes geweest. Niet alleen door middel van het aanbieden van meer flexibele contracten wist de autoleasing zich uit te breiden, ook door in te spelen op de stijgende vraag naar rekening houdende oplossingen voor het milieu, wist de leasebranche zich meer milieu- en modebewust te prolongeren. In 2012 resulteerde dit bijvoorbeeld in een toename van leaseauto’s met een groen energielabel (A of B) tot 86 procent van de nieuwe leaseauto’s. Daarmee daalde ook de gemiddelde uitstoot van de leaseauto’s met maar liefst 21 gram per kilometer sinds 2010 tot 115 gram per kilometer in 2012. Deze ontwikkeling is natuurlijk niet uitsluitend te danken aan het meer rekening houden met het milieu, ook de fiscale bijtellingen met voordelen voor de meer energiebewuste leaserijder zullen hierin een grote rol hebben gespeeld.

Deze innovaties en de verandering in regelgeving hebben er duidelijk voor gezorgd dat het rijden van een leaseauto een beter imago hebben verkregen, maar daarnaast ook een sterke optie zijn geworden voor ondernemers om hun wagenpark te financieren. 2012 was immers duidelijk ook het jaar van de crisis waarin de banken gedwongen werden om hogere eisen te stellen en steeds minder geld in krediet beschikbaar te stellen, terwijl bij de ondernemingen zelf ook de crisis voelbaar wordt. Autoleasing bleek voor veel ondernemers een geschikte optie om toch te kunnen investeren in een vernieuwing van het wagenpark zonder direct de rekeningen opgestapeld te krijgen. Dankzij de gespreide kosten van de leasecontracten werden nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt voor de ondernemers die in het nauw gedrukt werden.

De belangrijkste conclusie die getrokken kon worden uit het rapport van vna-lease was dat het belang van autoleasing in 2012 enorm is toegenomen. Zo steeg bijvoorbeeld het aandeel leaseauto’s met meer dan vijftienduizend (15.100) personenauto’s en was in 2012 maar liefst een derde van alle nieuwe auto’s een leaseauto. Hieruit blijkt duidelijk dat autoleasing niet alleen flexibel is, maar ook als oplossing weet te fungeren voor vele ondernemers.


Gepubliceerd op 11-8-2013