Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Verantwoord zakelijk gebruik privé auto

Het grootste deel van zakelijke ritten – zo’n 60% – wordt gemaakt door werknemers die gebruikmaken van hun eigen auto. En terwijl leaseauto’s steeds ‘groener’ worden, blijven privé-auto’s vanuit de sturing van werkgevers vooralsnog buiten schot.

Werkgevers zijn wel verantwoordelijk voor zakelijk gemaakte kilometers, maar stellen er zelden eisen aan. De intentieverklaring ‘verantwoord zakelijk gebruik privé-auto’ (te ondertekenen door bedrijven en organisaties) moet daar verandering in brengen.

Met de intentieverklaring initiatief van het platform Duurzame Mobiliteit- een- spreken de ondertekenende bedrijven en organisaties zich uit voor het opstellen van een gedragscode rond het verantwoord zakelijk gebruik van de privé-auto.

In deze gedragscode kan een werkgever bijvoorbeeld eisen stellen aan het milieulabel van de auto of een maximale CO2-uitstoot als richtlijn geven. Een verantwoord zakelijk mobiliteitsbeleid richt zich tenminste op de volgende punten:

  • het bieden van alternatieven voor de privé-auto en het gebruik ervan stimuleren;
  • het geven van richtlijnen aan de medewerker op het gebied van gebruik, veiligheid en milieu;
  • het vergroten van de bewustwording bij de medewerkers van de eigen verantwoordelijkheid.

Verantwoord is ook: de auto laten staan 

Een van de ondertekenaars is Delta Lloyd Groep, al sinds jaar en dag actief als het gaat om duurzame mobiliteit van de medewerkers.

André van ’t Holt, van het Facilitair Service Bedrijf: “Verantwoord gebruik betekent overigens ook: de eigen auto laten staan en kiezen voor een alternatief. Binnen Delta Lloyd Groep geldt al het principe dat voor het reizen naar bestemmingen die eenvoudig met het openbaar vervoer te bereiken zijn, de medewerker ook gebruik maakt van dat openbaar vervoer; de auto blijft thuis.

Wij stimuleren onze medewerkers om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer en ook bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van poolauto’s die we beschikbaar hebben. Met een Mobility Card kunnen medewerkers verschillende vervoersvormen zonder rompslomp combineren en per reis kiezen welke manier van vervoer het meest efficiënt en verantwoord is.”

Bron: VNA-lease.nl