Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Verduidelijking BPM-heffing bij ombouw

Bij de Tweede Kamer zijn de eerste wetsvoorstellen voor de fiscale wijzigingen per 1 januari 2011 inmiddels in behandeling. Daarin wordt voor de BPM een verduidelijking aangebracht voor de ombouw van een bestelauto tot personenauto.
Bestelauto’s die voor ten minste 10% zakelijk gebruikt worden door ondernemers, zijn vrijgesteld van BPM. Als binnen vijf jaar na de eerste kentekenregistratie niet meer aan de eisen van zakelijk gebruik of ondernemerschap wordt voldaan, moet alsnog de dan resterende BPM worden afgedragen. In principe geldt dat overigens bij verkoop of inruil, maar dan kan bij verkoop aan een andere ondernemer gebruik gemaakt worden van de zogenaamde doorschuifregeling. Daarvoor is een door beide partijen ondertekende doorschuifverklaring noodzakelijk.
In de huidige wettekst komt niet goed naar voren dat ook buiten deze vijf-jaarstermijn nog rest-BPM verschuldigd kan zijn, namelijk als de bestelauto wordt omgebouwd tot personenauto. Dat wordt nu alsnog verduidelijkt in de wettekst.
bron: Auto en Fiscus