Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

VNA pleit voor overgangsregeling nieuwe fiscale regels auto van de zaak

De vijf politieke partijen die eind april het Lenteakkoord (het bezuinigingspakket voor 2013) sloten, willen dat al het woon-werkverkeer een privékarakter krijgt. Zowel voor de werknemer met een auto van de zaak als voor de werknemer die met de auto of met het openbaar vervoer reist.

De VNA verwacht, in tegenstelling tot andersluidende berichten in de media, dat de 500 kilometervrijstelling voor de werknemers met een auto van de zaak blijft bestaan. Consequentie van het feit dat woon-werkverkeer tot privéverkeer wordt gerekend is echter wel, dat het vrijwel onmogelijk wordt om onder die vrijstellingsgrens te blijven.

De VNA ziet forse haken en ogen en pleit daarom voor snelle duidelijkheid over de precieze invulling en voor een ruime overgangsregeling voor de werknemers die niet willen bijtellen.

Deze wijziging voor de auto van de zaak hangt samen met een andere maatregel uit het Lenteakkoord. Daarin staat ook dat de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 voor werknemers die met hun eigen auto van en naar het werk rijden per 1 januari 2013 gaat verdwijnen. Voor die privéauto’s krijgt woon-werkverkeer belastingtechnisch gezien een ‘privékarakter’. Om rechtsongelijkheid bij de fiscale behandeling van de privéauto en de auto van de zaak te voorkomen, wil de overheid die lijn dus ook doortrekken naar de auto van de zaak.

Kostenstijging voor berijders

Op dit moment betaalt ongeveer één op de zes werknemers met een personenauto van de zaak geen bijtelling. Deze groep is straks dus fors duurder uit. Omdat de onbelaste vergoeding van zakelijke ritten met de privéauto ook aan banden wordt gelegd, komt de zakelijk reizende werknemer in een lastige situatie.

Administratieve lastenverzwaring

Naast het financiële nadeel voor de berijders zal er ook sprake zijn van een administratieve lastenverzwaring voor werkgevers. Die moeten nu per rit gaan uitpluizen wat woon-werkverkeer was, en wat zakelijk verkeer. Vooral bij werknemers die met een bestelauto van de zaak voor langere tijd naar één ‘klus’ rijden, levert dat een enorme administratieve rompslomp op. Vóór 2004 bestond ook de situatie dat woon-werkverkeer en zakelijk verkeer fiscaal gescheiden moesten worden. Dat heeft toen veel jurisprudentie opgeleverd. Tijden die nu dus dreigen te herleven.

Bovendien maakt deze verandering van het karakter van het woonwerkverkeer, dat de werkgever er wat het aantrekken van werknemers in een lastige arbeidsmarkt en aantrekkelijke economie betreft, er een uitdaging bij krijgt.

Overgangstermijn nieuw fiscale regeling

De VNA vindt dat er goed gekeken moet worden naar de gevolgen van deze plannen op de korte en lange termijn. Sowieso moet er een ruime overgangstermijn komen, zodat werkgevers ruim van tevoren weten waar ze aan toe zijn en zich goed kunnen voorbereiden. VNA zit daarover deze weken regelmatig aan tafel met het ministerie van Financiën.