Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Voordelen shortlease

Voordelen Shortlease

De meest flexibele vorm van leasen is shortlease. Shortlease bevindt zich tussen langlopende autolease langdurige autoverhuur. Men investeert met short lease enkel in de behoefte aan mobiliteit op dat moment en beperkt het risico dat de leaseauto niet wordt benut en stil zou staan. De looptijd bij shortlease is al mogelijk vanaf 1 maand  en bij de meeste shortlease maatschappijen is een opzegtermijn van 1 maand mogelijk. Shortlease is voornamelijk aantrekkelijk voor interim, tijdelijk contract of als alternatief voor een voorloopauto uit het bestaande wagenpark. Ook voor startende ondernemers kan shortlease een prima oplossing zijn als de marktomstandigheden nog onvoldoende zeker zijn. Dat de lease direct zal aanvangen spreekt ook voor de flexibiliteit van shortlease

Shortlease tarieven

De tarieven van shortlease zijn vaak hoger dan bij occasionlease en langlopende leasecontracten. Daar staat uiteraard tegenover dat het risico beperkt wordt omdat shortleasecontracten maandelijks kunnen worden opgezegd. De prijs voor shortlease kan daarom nog steeds gunstiger zijn, zeker als men zich bedenkt dat een afkoop van een langlopend leasecontract kan oplopen tot 6 leasetermijnen. Shortlease is volgens de brancheorganisatie VNA voor een periode van maximaal een jaar. Loopt het contract uiteindelijk langer dan gaat het om een normaal leasecontract.

Prijsopbouw Shortlease

In principe zijn alle prijscomponenten van leas ook opgenomen in het  shortleasetarief. Uiteraard zijn afwijkende afspraken mogelijk met de shortlease maatschappij. In de prijs zijn meestal de volgende componenten opgenomen:

1. Een all risk verzekering
2. Onderhoud, reparaties en banden (vraag ook naar winterbanden)
3. Pech hulp
4. Vervangend vervoer (vraag binnen welke tijd een alternatief wordt aangeboden)
5. Afschrijving
6. Rente
7. Houderschapsbelasting
8. Een brandstofpas (nader overeen te komen met de shortleasemaatschappij)

Voordelen Shortlease

Hieronder treft u in het kort nog de belangrijkste voordelen van shortleasen ten opzichte van de langlopende leasecontracten, occasionlease en autoverhuur.

Lease direct
• Contracten met korte looptijd vanaf 1 maand
• Gunstige leaseprijzen ten opzichte van autoverhuur
• Opzegtermijn vanaf een maand en soms vrij opzegbaar
• Geen onnodige stilstand van het wagenpark
• Ook voordeel van BPM afbouw
• Variabele in plaats van vaste kosten leas
• Geen nadeel van hoge afkooprisico bij dalende behoefte mobiliteit
• Geen verplichtingen op de balans op uw jaarrekening (nadeel bij kopen)
• Minder hoge eisen liquiditeit onderneming of aanbetaling voor afsluiting shortlease contract

Shortlease en bijtelling

Ook voor shortlease moet de berijder rekening houden met bijtelling. Dus ook hier gelden de bijtellingspercentages van 0, 14%, 20% en 25%. Wilt u de bijtelling voor uw gewenste shortlease auto berekenen, ga dan naar bijtelling berekenen.