Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Wagenpark VNA-leden groeit in Q1 met 1 procent

Het wagenpark van de VNA-leden bestond op 31 maart 2012 uit 630.504 auto’s. Dat is 1,06 procent meer dan aan het eind van 2011. Zo’n 80 procent van de VNA-vloot is personenauto, 20 procent is bestelauto.

Ontwikkeling wagenpark VNA-leden

Eind maart 2012 telde het wagenpark van de VNA-leden (samen goed voor ruim 90 procent van de leasemarkt) 630.504 voertuigen. Dat is 6.593 voertuigen, oftewel 1,06 procent meer dan op 31 december 2011. Grofweg tweederde van deze groei is toe te schrijven aan interne overnames en samenwerking, en éénderde aan autonome groei.

Nieuwregistraties autoleasemarkt

Er zijn tot en met maart ruim 40.000 personenauto’s en 5.500 bestelauto’s op naam van een leasemaatschappij gezet, wat een stijging van 6 resp. 3 procent betekent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel leaseregistraties1 personenauto’s in de totale autoverkopen per het einde van Q1 2012 steeg ten opzichte van Q1 2011 van 21,0% naar 24,1%. Het aandeel leasebestelauto’s daalde daarentegen een half procent van 28,9 naar 28,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011.