Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Werkgevers laten door hoge benzineprijs veel geld liggen

De hoge brandstofprijzen hebben niet of nauwelijks invloed op het tank- en rijgedrag van zakelijke rijders. Dat kost werkgevers duizenden euro’s. Daar wil LeasePlan met een ‘financiële incentive’ iets aan doen.

LeasePlan heeft het tankgedrag van meer dan 100.000 zakelijke rijders geanalyseerd. Maar niet alleen leaserijders met tankpas lijken zich weinig aan te trekken van de hoge pompprijzen.
Ook werkgevers die uiteindelijk voor de kosten opdraaien lijken (nog) niet gemotiveerd om medewerkers aan te zetten tot minder en/of zuiniger rijden. Daardoor laat het Nederlandse bedrijfsleven op jaarbasis duizenden tot tienduizenden euro’s aan mogelijke besparingen liggen, aldus Leaseplan.
Niet-noodzakelijke ritten
In geval van een extreem hoge olieprijs moeten werkgevers zelf het tank- en rijgedrag van leaserijders beïnvloeden, adviseert LeasePlan. Veel doorsnee (niet zakelijke) automobilisten passen immers hun rij- en tankgedrag aan bij sterk stijgende brandstofprijzen: ze rijden minder niet-noodzakelijke ritten, rijden minder hard en wijken uit naar goedkopere aanbieders. Bij leaserijders met een tankpas is hier echter geen sprake van.
Voor werkgevers zijn er meerdere maatregelen mogelijk. Zo kunnen werkgevers bijvoorbeeld prijsafspraken maken met een brandstofleverancier, het tanken van duurdere brandstoffen zoals high performance brandstof niet toestaan of werknemers kennis laten maken met ‘het Nieuwe Rijden’, wat doorgaans tot een merkbaar lager verbruik leidt.
15.000 euro
Een ander goed alternatief is om leaserijders te stimuleren goedkoper te tanken, bij onbemande tankstations en/of buiten de snelwegen. “Op basis van onze ervaring blijkt dat een middelgrote onderneming met een vloot van 50 auto’s momenteel op jaarbasis gemakkelijk €15.000,- kan besparen door het tank- en rijgedrag van de individuele leaserijder effectief te beïnvloeden”, aldus Erik Staat, marketing directeur bij LeasePlan. “Bij grotere ondernemingen gaat het uiteraard om nog veel grotere bedragen.”
De leasemaatschappij onderzocht de afgelopen maanden in een proefproject onder 50 eigen medewerkers de alternatieven om het gedrag van leaserijders te beïnvloeden. Zo analyseerde men onder meer hoe een financiële incentive het meest effectief ingezet kan worden. Uit de pilot blijkt onder meer dat medewerkers veel meer gebruik gingen maken van onbemande tankstations. Het aandeel onbemand tanken steeg van 27% naar 50%, terwijl de tankingen bij dure snelwegstations sterk daalde: van ruim 15% naar 6%.
Beloningssysteem
“Het gaat erom dat de gebruiker de stijging van de brandstofprijs gaat voelen en daardoor zijn rijgedrag aanpast”, aldus Staat. “Een mogelijkheid daartoe is het invoeren van een beloningssysteem voor zuinig rijdende medewerkers, dat gekoppeld kan worden aan tank- en rijgedrag.”
De LeasePlan deelnemers bespaarden gemiddeld 200 à 300 euro op jaarbasis, met uitschieters naar 450 euro. Ze kregen aan het eind van de pilot 80% van de besparing uitgekeerd.
Travelcard
Op basis van de resultaten en de feedback uit de pilot werkt LeasePlan momenteel in samenwerking met zusterbedrijf TravelCard aan een nieuwe dienst voor werkgevers en leaserijders. De leasemaatschappij verwacht deze medio 2012 te introduceren.
Bron: Leaseplan