Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

Wijziging bijtelling in Miljoenennota

Aanpassingen in de bijtelling vanaf 2012

Op 15 september is de Miljoenennota gelekt en inmiddels is duidelijk wat de plannen van Staatssecretaris Weekers zijn op het gebied van de bijtelling. Er gaat in lijn met de eerder gepubliceerde Autobrief een en ander veranderen op het gebied van de bijtelling waarbij het stimuleren van zuinige auto’s wordt voortgezet. De verlaagde bijtelling wordt aangescherpt, maar tegelijkertijd wordt er voor de komende 5 jaar meer zekerheid geboden.

Stimuleren zuinige leaseauto’s

In het Belastingplan is opgenomen dat de verlaagde bijtelling voor zuinige leaseauto’s blijft gelden voor een periode van 60 maanden na aanschaf van de leaseauto. Tegelijkertijd zullen vanaf 2012 de zuinigheidsgrenzen worden aangescherpt. De zuinigheidsgrenzen worden gekoppeld aan de schijfgrenzen die voor de BPM gelden. In onderstaande tabel worden de aanpassingen in de CO2 uitstoot gekoppeld aan de verlaagde bijtellingspercentages.

Bijtelling afhankelijk van CO2 uitstoot 2011 tot en met 2015

2011 2012

1 januari

2012

1 juli

2013 2014 2015
Benzine
14% bijtelling <111 <111 <103 <96 <89 <83
20% bijtelling 111-140 111-140 103-132 96-124 89-117 83-110
Diesel
14% bijtelling <96 <96 <92 <89 <86 <83
20% bijtelling 96-116 96-116 92-114 89-112 86-111 83-110

 

Periode verlaagde bijtelling wordt aangepast

Tevens zal de verlaagde bijtelling in de toekomst gaan gelden voor een kortere periode dan nu het geval is. De aanscherping van de CO2 uitstoot voor een verlaagde bijtelling voor leaseauto’s geldt nu vanaf het moment dat de leaseauto’s voor het eerst op naam worden gesteld. Het voordeel blijft dus behouden als de auto bij dezelfde eigenaar (lees: leasemaatschappij) blijft.

Het kabinet wil de meest zuinige auto’s blijven stimuleren en wil daarom in de toekomst aansluiten bij de gemiddelde duur van een leasecontract waarvoor de verlaagde bijtelling geldt. De gemiddelde duur van een leasecontract ligt nu op 47 maanden. In het Belastingplan wordt echter de periode waarbinnen men de verlaagde bijtelling kan blijven toepassen gesteld op 60 maanden, hetgeen vooralsnog langer is dan de gemiddelde duur. Bij aanschaf van een auto met verlaagde bijtelling wordt dus voor 5 jaar een garantie van die verlaagde bijtelling gegeven.