Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

De zeven trends binnen autoleasing 2013

Onlangs is het rapport van het NZO gepubliceerd, het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2013. Een omvangrijk rapport waarin de mening van een groot deel van de Nederlandse zakenautorijders en bedrijfseigenaren is verwerkt in een 104 pagina’s tellend overzicht. Binnen dit volledige onderzoek vallen vooral zeven trends op, trends die zich duidelijk hebben laten zien binnen de autoleasing 2013. Welke ontwikkelingen vallen het meest op en wat zijn de consequenties voor de markt?

Merkloyaliteit blijft nog steeds dalen

Dat de consument minder loyaal is geworden aan merken of leveranciers, dat is niets nieuws. Binnen de autoleasing zet dit fenomeen zich ook nog steeds gestaag door. Waar twintig jaar geleden een merkloyaliteit van zeventig procent eerder normaal dan uitzonderlijk was, is er nu geen enkel automerk dat deze score nog kan halen. Waar tijdens vorige onderzoeken al met regelmaat een dalende tendens te zien was, zet deze zich nu ook sterk door waardoor alleen Volvo en BMW met zestig procent nog een sterke positie weten vast te houden binnen de loyaliteit. De andere merken hebben opnieuw een daling mogen meemaken, hetgeen zeker consequenties heeft voor de markt. Een merkteken is niet langer genoeg, er wordt duidelijk gekeken naar het model en de financiële gevolgen van de keuze van de zakenauto.

Geld speelt een grotere rol

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de automobilisten weinig willen veranderen aan de manier waarop zij rijden, of de keuze van de auto hierop af willen stemmen. Er is echter ook een uitzondering gebleken; bij financiële stimulans is het merendeel van de automobilisten namelijk wel oren hebben naar veranderingen, zoals zuiniger rijden. Hier wordt weinig op in gespeeld door de bedrijven zelf, die bijvoorbeeld weinig tot geen informatie geven over brandstofverbruik. Het onderzoek van het NZO heeft ook een oplossing hiervoor; zij draagt aan dat de werkgevers de werknemers bewuster kunnen maken door de besparing voor te rekenen, of door wedstrijdjes te organiseren met een geldprijs als inzet. Dit zou voor zowel de automobilist als de werkgever flinke besparingen op kunnen leveren; zeker wanneer de automobilist aangegeven heeft de rijstijl te willen veranderen voor de juiste redenen.

Mobiliteitsbudget weinig aantrekkelijk

Uit het onderzoek bleek dat zowel de zakenautorijders als de bedrijven zelf terughoudend zijn op het gebied van het mobiliteitsbudget. De betrokkenen hebben daar grofweg drie redenen voor: de werkzaamheden vereisen een specifieke auto (alternatieven zijn dus uitgesloten), het overdragen van de verantwoordelijkheid naar de medewerkers vermindert de grip, en de invoering zou slechts leiden tot meer administratie. De meeste voorstanders van het mobiliteitsbudget werden gevonden bij de grotere bedrijven die hier al gebruik van maken.

De zakenauto als secundaire arbeidsvoorwaarde

Zowel de werknemers als de werkgevers zien de zakenauto als een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde, waarbij door de werknemers vaak de zakenauto als ‘eigen’ wordt gezien en er weinig animo is voor het delen van de auto met iemand anders.

Autoregelingen zullen verder worden beperkt

De bedrijven verwachten op termijn een verdere beperking in te moeten voeren van de regelingen rond de zakenauto. Er wordt vooral gedacht aan een beperking van modellen, beperking van het aantal toegestane privékilometers en het vragen van een eigen bijdrage voor het gebruik van de zakenauto. De grote bedrijven willen minder medewerkers van een zakenauto voorzien, het totaal aantal zakenauto’s (daarmee) verminderen en een lager maandbudget ter beschikking gaan stellen. Dit valt allemaal binnen de trend van de kostenvermindering en de besparing binnen het Nederlandse bedrijfsleven.

Calculerend rijden wint het van de emotie en beleving

Met de fiscale bijsturing van de overheid en de autoregelingen van de bedrijven zelf, lijken veel werknemers te kiezen voor een zakenauto die niet de optimale beleving en status heeft, maar voor de keuze die er het dichtst bij in de buurt kan komen zonder dat er teveel betaald moet worden voor de zakenauto. Hierin zal zeker de fiscale bijtelling en de aanscherping van de regels ten opzichte van vorige jaren een rol hebben gespeeld.

De alternatieve brandstoffen winnen eindelijk terrein

In 2012 werd de stijging van zakenauto’s aangedreven op alternatieve brandstoffen al voorzichtig ingezet op de zakelijke markt (8.1% ten opzichte van 7.2% van de totaalmarkt). In 2013 is er tot en met augustus een duidelijke stijging te zien na de lange aanloop van de alternatieve brandstoffen: 11.2% van de zakelijke markt tegenover 7.8% van de totale markt. Een trend die zich ongetwijfeld door zal zetten in 2014.

Wat betekenen de zeven trends voor de markt?

In het onderzoek van het NZO is vooral duidelijk te merken dat de prijs een grotere rol is gaan spelen en dat de beleving en de merkloyaliteit daarvoor hebben moeten inboeten. Mede dankzij de scherpere regelgeving vanuit de overheid en de bedrijven zelf valt te verwachten dat ook de komende tijd de zakenautorijders eerst een berekening zullen maken om te zien of het financieel haalbaar is om een leaseauto te rijden.


Gepubliceerd op 25-9-2013