Welke
leasevorm
past bij
mij ??
  • Van tot euro p/m

ZZP en leasen, zakelijk of privé?

Welke constructie is gunstig voor mij? Is het verstandig een auto voor het bedrijf te kopen of te leasen? Waar moet ik op letten als ik een auto lease bij een leasemaatschappij? Hoe kan ik van mijn leasecontract af als het wat minder gaat? Zijn er andere regels voor het leasen van bedrijfswagens en bestelauto’s? Allemaal relevante vragen die men beter eerst heeft beantwoord voordat men een leaseauto aanschaft of een auto voor het bedrijf koopt. 

Het aantal ZZP’ers is de afgelopen jaren explosief gestegen. Er zijn ramingen dat het aantal ZZP’ers de 700.000 heeft bereikt en het zal de komende jaren mogelijk nog verder stijgen. Werknemers wensen steeds vaker zelf hun toekomst uit te stippelen en besluiten te gaan ondernemen. Vanaf het moment dat het besluit is genomen om te gaan ondernemen dient men beslissingen te maken over tal van zaken waaronder ook de mobiliteit. Is het voor u gunstig om uw auto te blijven rijden? zijn er fiscale voordelen als ik een auto aanschaf voor het bedrijf of is leasen een beter alternatief? Hieronder gaan we op de zaken waar u rekening mee moet houden als u een auto gaat leasen. Tevens wordt stilgestaan bij de alternatieven voor leasen.

Looptijd leasecontract

Voor ZZP’ers is de looptijd erg belangrijk. Het is niet mogelijk om de leaseauto aan iemand binnen de onderneming door te schuiven. Bij een eindigend dienstverband of een beëindiging van een opdracht waarbij een representatieve auto noodzakelijk was, is de leaseauto soms overbodig en zou de leaseauto bij voorkeur worden teruggebracht naar de leasemaatschappij. Dit gaat vaak gepaard met een afkoop die in de cijfers kan lopen, soms 6 leasetermijnen.

Aanbetaling

Het doen van een aanbetaling is meestal een complicerende factor voor beginnende ZZP’ers. Veel leasemaatschappijen hebben hier een strikt beleid op omdat zij vaak contracten aangaan met één persoon en de verplichting die de ZZP’er aangaat meestal voor een lange duur is. Leasemaatschappijen zijn daarom minder flexibel als het gaat autoleaese voor eenmanszaken en ZZP’ers. Leasemaatschappijen anticiperen toch op de behoefte aan flexibiliteit en ontwikkelen daarom de zogenaamde shortlease contracten die per maand opzegbaar zijn. De flexibiliteit kent echter een (hogere) prijs. Een alternatief voor het retourneren van de  leaseauto is de leaseauto overdragen aan een andere leaserijder. Leasemaatschappijen gaan hier over het algemeen makkelijk mee om omdat zij ook belang hebben bij het blijven berijden van de leaseauto. Deze occasionlease auto’s kunnen goedkoper zijn dan de shortleasecontracten en hebben ook vaak een beperkte resterende looptijd.

Kilometers per jaar

Het aantal kilometers dat op jaarbasis gereden wordt met een leaseauto bepaalt mede de prijs van het leasecontract. De totale afschrijving van de leasewagen is immers aan het einde van het leasecontract hoger naarmate er meer kilometers mee is gereden. Het aantal kilometers per jaar kan men apart overeen komen met de leasemaatschappij. Kosten voor meer of minder kilometers bepalen mede de leaseprijs, let hier dus goed op.

Brandstof inclusief of exclusief

Ook de brandsof bepaalt de prijs van de lease-overeenkomst. Vaak hebben werknemers van een onderneming een leasecontract met een tankpas. De werkgever sluit dan vaak de lease-overeenkomst inclusief brandstof. De werkgever krijgt dan geen aparte afrekening van de brandstofkosten indien hij binnen de afgesproken kilometers blijft. Gaat de leaserijder over het aantal kilometers heen zal er een eindafrekening plaatsvinden.
Leasemaatschappijen bieden de lease-overeenkomsten aan in- en exclusief brandstof. Als u zuinig rijdt en mogelijkerwijs het aantal afgesproken kilometeraantal per jaar niet haalt kan het voordelig zijn om de brandstofkosten zelf te nemen. U heeft dan meer invloed op de totale kosten. Uiteraard zijn de brandstofkosten dan ook op te voeren als kosten.

Wat voor invloed heeft het leasen op uw balans?

Leasen is aantrekkelijk om verschillende redenen. De voornaamste reden is de vorm van financiering. Indien u least heeft u een maandelijks last die u verschuldigd bent aan de leasemaatschappij. U hoeft niet direct de gehele aankoopwaarde op uw balans te plaatsen hetgeen een behoorlijke aanslag kan zijn op uw liquiditeiten. Bovendien tast een aankoop ook de solvabiliteit aan doordat of uw eigen vermogen slinkt of dat u voor de aankoop vreemd vermogen heeft moeten aantrekken. Een maandelijkse terugkerende last is daarom voordeliger en beïnvloedt uw balans niet.

Kvk inschrijving of jaarrekening

Bent u voornemens een offerte te gaan aanvragen bij een autoleasemaatschappij, houd er dan rekening mee dat de leasemaatschappij altijd zal controleren of u voldoende liquide middelen heeft om de leasetermijnen te betalen. Overleg daarom altijd in ieder geval een inschrijving van de Kamer van Koophandel en indien mogelijk een of meerdere jaarrekeningen. U kunt daarmee voorkomen dat een onredelijke aanbetaling wordt gevraagd.

Alternatief : Ex-leaseauto kopen of Occasionlease

Stel u vindt een nieuwe auto leasen een dure aangelegenheid, wat zijn dan de alternatieven? In dit artikel is reeds aangegeven dat u dan kunt kijken naar occasionlease. Deze leaseauto’s zijn  al gebruikt, maar zijn nooit ouder dan 5 jaar en zijn derhalve nog zeker representatief. Veelal zijn deze lease occasions goedkoper en kunnen deze auto’s voor een kortere periode geleased worden.

Een alternatief is toch het aanschaffen van een auto. Dit alternatief kan interessant zijn als u over voldoende eigen vermogen beschikt of indien u niet zozeer in een nieuwe auto wenst te rijden. Als u besluit een auto aan te schaffen, maar u wilt hiervoor niet de hoofdprijs betalen zijn ex-leaseauto’s aantrekkelijk. U kunt dan in ieder geval een btw-marge auto kopen hetgeen aanzienlijk in de kosten scheelt als u BTW in vooraftrek kan nemen als ZZP’er of MKB-onderneming. Tevens zijn alle reparatie- en onderhoudskosten aftrekbaar. Daar staat tegenover dat u alsnog een bijtelling zal moeten doen over het privégebruik van de auto. Het is uiteraard ook mogelijk om de auto geheel buiten de onderneming te houden en u zelf € 0,19 per kilometer te vergoeden voor zakelijke kilometers.